Tag: Máy cắt plasma Multiplaz 3500

Máy cắt plasma Multiplaz 3500

Máy cắt plasma Multiplaz 3500 bán tự động là một loại máy cắt không được điều chỉnh bằng máy tính công nghệ cao mà nó được điều khiển chủ yếu là bằng tay cầm thủ công. Thông số kỹ thuật: Nguồn điện cho máy hàn cắt Plasma Mutiplaz 3500 (V) 110/220± 10% Tần số (nguồn điện)