Tag: quy tắc an toàn khi cắt plasma

Các bước chuẩn bị, quy tắc an toàn để có đường cắt chính xác

Để có đừng cắt chính xác, an toàn bạn cần phải thực hiện đúng những quy tắc cơ bản sau khi cắt plasma: 1. Trước khi cắt, bạn nên đọc lại các hướng dẫn sử dụng, cũng như các quy định an toàn của nhà sản xuất thiết bị. 2. Thiết bị bảo hộ lao